Vorticella
eller ( Klokkedyr ) er meget almindelige i ferskvand,
de følger ofte tilfældigt med ind under
mikroskopet under jagten på
andre ting, men disse dyr er nok værd at bruge lidt
tid på.