En bi var på besøg i blomsten på en skovhullæbe, som kvitterede ved at
afsætte et par pollinier i hovedet på bien