Lappedykkeren har fanget en alt for stor fisk, men den gled ned