Det meste af fødesøgningen foregik under vandspejlet