Hvor mågerne er, der er fiskene, sølvhejren følger efter dem