Jeg ved ikke hvordan fritten her undgik at få sit skind sendt på pelsauktion.
Her undersøger den søbredden for spiseligt