Et kig på en varmeflimrende junidag ud over eng og bælt med "græssende"  traner og trafik på vandet