En humlebi på vej op i en blomst. Bemærk de to mider ved biens højre vinge, miderne bruger jævnligt humlebier, biller m.m. som transportmiddel. Miderne kan muligvis også gøre skade på humlebien