Høfeber: Se hvad der svæver i luften


Fotos af pollen

Mikroskopering af pollen kan  bruges til at identificere, hvilke planter de stammer fra, f.eks. kan man finde velbevaret pollen i gamle tørvemoser, og ud fra dem se de plantearter  som var dominerende på den tid da moserne blev dannet, hvilket  også kan sige lidt om  klimaet på daværende tid.
Man kan f.eks. også lave en pollenanalyse af honning, for at se honningens ægthed, idet man ud fra pollenkornene kan se, hvilke planter bierne har besøgt.
Det er bla. pollenets overfladestruktur der anvendes til identifikation, men også pollenets facon, denne er  forskellig afhængig af om pollenet befinder sig i tør eller fugtig tilstand.
Størrelsen på pollenkornene kan variere fra lidt mindre end 10 µm. til lidt mere end 100 µm.

Her viser jeg et bredt udvalg af pollen fra nogle af de planter vi omgiver os med.
Farverne på billederne er ikke altid den naturlige, men den farve som under mikroskopet gav bedst kontrast                     
Klik på billederne for stor format