Et dansk kirsebærtræ har fået en skade, hvorefter harpiks siver ud af såret, omtrent på samme måde har træerne i de baltiske skove også afsondret deres harpiks

Et dansk kirsebærtræ har fået en skade, hvorefter harpiks siver ud af såret, omtrent på samme måde har træerne i de baltiske skove også afsondret deres harpiks, de insekter og andet som tilfældigt stod i vejen blev fanget af det

Rav er fossilt harpiks

Rav findes sporadisk over
hele Jorden, men de største forekomster stammer nok fra ravskovene i det baltiske område, disse skove havde deres storhedstid for mellem 30 til 50 millioner år siden.
Man ved ikke præcist, hvilke træer i området der var hovedleverandører af det harpiks, som siden blev til det rav vi kender i dag.
Træer af fyrreslægten f.eks. Pinus succinifera (som forlængst er uddødt), men også andre nåle og løvtræer kan have medvirket til leverancerne af dette harpiks.
I udlandet findes der i dag enkelte træarter som udskiller større mængder af harpiks, dette blev hovedsagelig førhen benyttet i industrien.
Der findes også i udlandet nogle få nulevende harpikstræer som kan føre deres stamtræ tilbage til urtiden.
Konsistensen på harpikset dengang har været noget tyndere end det harpiks vi i dag kender fra f.eks. et såret kirsebærtræ, man kan nogenlunde vurdere konsistensen udfra størrelsen på de insekter der blev fanget heri, idet insekter over en vis størrelse har været i stand til at arbejde sig fri af "suppedasen".
En sjælden gang kan man også finde hår, fjer og plantedele f.eks. pollen, indesluttet i rav.
En anden ravtyppe er kopal, dette er forstadiet til rav, alderen kan svinge mellem nogle få hundrede og op til to millioner år, hvorefter det er afhærdet og kan kaldes "rigtigt" rav.
Under slibning af kopal kan man mærke at det kan være lidt blødere og mere sejt at arbejde med end f.eks. baltisk rav, afhængigt af kopalens alder.
Nu og da kan man købe kopal på messer eller hos en samler, det handler gerne om kopal fra Madagaskar, (alder fra 10 tusinde til to millioner år).
Dette kopal har som regel en del indeslutninger af både insekter og plantedele.
Der er også nu og da mulighed for at købe kopal fra Colombia, dette kopal har ligeledes en del indeslutninger som gør det sjovt at arbejde med det.
Generelt skal man være på vagt overfor efterligninger og forfalskninger, især på rejser til udlandet, det er utroligt hvad man forsøger at efterligne, og de er dygtige derude.

Her i landet findes en ravklub, hvor interesserede kan se mere om at samle på indeslutninger i rav/kopal (
www.ravklubben.dk ), se mere under menuen linkNiels Hansen